18 juni 2017

Aanbidding

Evangelisch gehalte lijkt nu onder meer af te lezen aan muziek in diensten. Om traditionele kerken evangelisch te maken, sleurt men een band plus microfoons op de bühne voor aanbiddingteams. Een noviteit der laatste decennia. In de Bijbel lees ik er niks over. De Psalmen spreken wel over een Opper zangmeester, een zangleider, maar dat Paulus in door hem bezochte gemeenten werd getrakteerd op teams voor het leiden van de – het grootste deel van de samenkomst bestrijkende – aanbiddingdienst, lijkt mij sterk. Wel wordt gemeenten aanbevolen te ‘spreken’ met ‘Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen’. Nergens lees ik over wereldwijd ingevlogen beroemde aanbiddingleiders. Die staan als artiesten kennelijk hoger dan hun lokale collega’s, met wie zij schijnbare onmisbaarheid gemeen hebben. Ja, ik weet het: vrijwel alle bekende evangelisten hadden óók een zanger bij zich. Zoals Sankey de prediking van Moody steunde en George Beverly Shea die van Billy Graham. Nooit zouden die zich aanbiddingleiders noemen. Omdat aanbidding van de Heer meer met persoonlijk geloof en leven dan met muziek in een dienst heeft te maken. Er waren ooit zangleiders, die community singing stuurden. Zij overheersten niet zelf de zang, zoals aanbiddende performers, maar motiveerden. In de totale kerkgeschiedenis duurt de rage natuurlijk nog niet lang, maar soms verlang ik terug naar de oude aanpak, die eeuwen trotseerde. Met nu en dan ruimte voor koorzang….(www.uitdaging.nl).

Van waarde…

Een spreker begon zijn seminar door een 20 euro biljet in de lucht te houden. In de zaal met 200 mensen vroeg hij: “wie wil dit 20 euro biljet hebben?” Handen gingen in de lucht. Hij zei “ ik ga dit biljet weggeven, maar laat me dit eerst doen”. Hij vervolgde door het 20 euro biljet te verfrommelen. Toen vroeg hij: “ Wie wil dit biljet nog steeds?” De handen gingen weer omhoog. “Nu” vervolgde hij, “wat als ik dit doe” en hij liet het briefje op de grond vallen en schuurde er met de zool van zijn schoen overheen. Hij raapte het weer op en hield het in de lucht, nu verfrommeld en vies. “ Wie wil het nu nog hebben?” Nog steeds gingen de handen in de lucht.

“Mijn vrienden, we hebben allemaal een waardevolle les geleerd”, zei hij. “Het maakt niet uit wat ik doe met het geld, jullie willen het nog steeds, want het is niet in waarde verminderd. Vaak in ons leven vallen we, worden we gekreukeld en vies door de beslissingen die we maken en de omstandigheden waarin we ons bevinden. We voelen ons waardeloos. Maar het maakt niet uit wat er gebeurt, je zult nooit je waarde verliezen. Vies of schoon, gekreukeld of gladgestreken, je bent nog steeds onbetaalbaar…. speciaal voor de mensen die van je houden”. “De waarde van onze levens wordt niet bepaald door wat we doen, of wie we kennen, maar door WIE WE ZIJN. Je bent speciaal, vergeet dat NOOIT.”

kinderpraatjes

Waarom heeft God muggen gemaakt?

Als we worden geprikt door een mug vragen we ons gemakkelijk af waarom God dit ongedierte heeft geschapen en andere dieren die ons kwaad kunnen doen. Toen God de aarde schiep, was zij volmaakt. Pas toen de zonde op het toneel verscheen, werden dieren en mensen elkaars vijanden en moesten mensen zichzelf gaan beschermen en verdedigen. Dus nu proberen muggen hun maag te vullen met ons bloed. En op hun beurt zijn zij voedsel voor vogels en vleermuizen. Later, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, zullen dieren mensen en andere dieren niet langer pijn doen.

Bijbeltekst:

Dan zal de wolf en het lam bij elkaar liggen en er zal vrede heersen tussen  panter en geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen en een klein kind zal hen hoeden. De koeien zullen tussen beren grazen; jonge beertjes zullen bij kalveren liggen en de leeuwen zullen net als de koeien gras eten. Baby’s zullen veilig tussen giftige slangen kruipen en een klein kind dat zijn hand in een nest met giftige adders steekt, zal hem er weer ongeschonden uithalen. Op heel mijn heilige berg zal niemand en niets schade aanrichten of vernietigen, want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heer.

(Jesaja 11: 6- 9) (Genesis 3:17-19 / Romeinen 8:19-22).
(Bron: lach niet! 101 vragen van kinderen over God en de Bijbel.) 

Diensten

  Vandaag Volgende week
Leiding Rob van der Veen Hein Hüpscher
Spreker Hein Hüpscher Hein Hüpscher
Zangleiding Rob van der Veen Ina Kuiper (Spotify)
Koster Willem van Woudenberg
06-12868555
Martin van der Ham
06-24425567
Collecte Eigen gemeente St. Shailoh Jordi en Ria in Peru

Agenda

Hartelijk gefeliciteerd

12 juni Gerdineke Wijnaldum
19 juni Wil van Nierop

Nieuwsbrief

Verzoeken tot plaatsing van berichten kunt u sturen naar reinierreumer@gmail.com.