22 januari 2017

Zendingsproject  Kamavtut

In Roemenië is het momenteel echt winter. In de omgeving waar het Project Kamavtut wordt gerealiseerd is bij veel mensen een gebrek aan eigenlijk alles. We praten dan over de primaire levensbehoeften zoals hout, voedsel, stroom en kleding. Mensen hebben vaak geen werk of een heel klein pensioentje.
Weduwen en (hun) kinderen lijden hier het meeste onder. Wij willen graag helpen deze armoede te bestrijden.
Daarom maken wij graag 2x per maand een maaltijd voor 40-60 kinderen klaar (€60). Sommigen krijgen een m3 hout voor de kachel (€50).

De allerarmsten krijgen 1x per maand een voedselpakket (€15)
Hier is een weduwe met kinderen weer een beetje mee gered

De winter wordt dan net iets makkelijker te dragen
Daarom durven wij u om hulp te vragen

Kunnen we samen een extra hulp zijn voor groot en klein
Zodat het leven in de winter iets makkelijker kan zijn

Mocht iets u hebben aangeraakt
Dan kan uw gift hier naartoe worden overgemaakt

Rekeningnummer: IBAN NL32 RABO 0332 8333 48
t.n.v. Stichting Goud Kockengen
o.v.v. project Kamavtut en de soort hulp die u graag wilt steunen.

Gemeenteavond

De gemeenteavond staat gepland voor woensdag, 15 februari 2017 vanaf 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie. Als jullie te bespreken onderwerpen willen inbrengen, willen jullie dit dan tijdig doen zodat hiermee met de tijdsindeling rekening kan worden gehouden. Willen jullie op tijd aanwezig zijn zodat we ook echt om 20.00 uur kunnen beginnen?

Bijbelstudie

Woensdag aanstaande is er van 20.00 uur tot 22.00 uur Bijbelstudie in de Rientjes Mavo.

Van de kosters

Het komt regelmatig voor dat jullie bij het verlaten van de Rientjes Mavo iets vergeten mee te nemen. Bijna even zo vaak wordt de koster gevraagd terug te gaan naar de school zodat het goed kan worden opgehaald. Tegenwoordig wonen er kosters in Kockengen en Loosdrecht dus “even” terug naar de school is alleen aan de orde in een zéér bijzonder geval. Als het voor de koster duidelijk is dat iets van één van jullie is en het betreft b.v. een portemonnee met pasjes of telefoon zal hij dit meenemen en kan dit in overleg bij hem thuis worden opgehaald. Andere achtergelaten goederen (jas, vest, shawl etc) waarvan het duidelijk is dat het van één van jullie is, worden in de school opgeborgen en kunnen jullie bij een volgend bezoek terugkrijgen. Voor goederen die niet door de koster zijn aangetroffen kunnen jullie contact opnemen met de school. Wij rekenen op jullie begrip hiervoor.

Quote

Geloof is als een radar waarmee je door de mist heen kunt kijken. Het is de werkelijkheid van de dingen die op een afstand liggen en die niet waarneembaar zijn voor het menselijk oog.
( Corrie ten Boom).

Diensten

  Vandaag Volgende week
Leiding Ton van Nierop Hein Hüpscher
Spreker Hein Hüpscher Jaroah Haumahu
Zangleiding Conny Ammerlaan  Myranda van der Veen
Koster Willem van Woudenberg
06-12868555
Reinier Reumer
06-48510342
Collecte Kamavtut in Salard (Roemenië) Eigen gemeente

Hartelijk gefeliciteerd

16 jan Sylvia Vermeulen
 20 jan Milan Scholten
  Martha Luutu

Agenda

Nieuwsbrief

Verzoeken tot plaatsing van berichten kunt u sturen naar reinierreumer@gmail.com.