29 januari 2017

Verbonden met elkaar

In het afgelopen jaar is er een bepaald woord dat in mijn gedachten en gebeden bleef terugkomen wanneer ik aan jullie, mijn broers en zussen, dacht: ´`verbonden“. Ik sluit zelfs e-mails en whatsapps vaak af met ‘verbonden in Jezus’ om me telkens weer te herinneren aan dit feit.

Op de achterkant van elke nieuwsbrief staat bovenaan onze visie: “We zijn geroepen om God te vereren, ons met elkaar te verbinden, geestelijk te groeien, anderen te dienen en het goede nieuws uit te delen.”

Toen Hein`s burnout in 2013 ‘explodeerde’ ontstond er een kloof tussen ons en degenen die we mochten dienen. Deze afstand kwam deels door het gebrek aan kennis wat een burnout in kan houden, maar ook doordat wijzelf een afstand hadden gecreëerd. Dit kwam door hoe we toen naar ‘gemeente zijn’ keken. Als een leider in onze gemeente was ik altijd bereid om mensen te helpen in hun noden. Maar toen wij het moeilijk hadden vond ik het juist moeilijk om mijn mede broers en zussen te hulp te vragen. Ik was niet gewend om hulp te vragen noch had ik ooit geestelijke leiders in een gemeente dat zien doen. Toen ik inzag dat ik hulp vragen moeilijk vond, besefte ik dat dit niet is zoals God bedoeld heeft voor Zijn gemeente.

Juist hierdoor begon God een dieper werk in mij te doen. Er groeide een verlangen in mij om hechte relaties te bouwen als we weer de gelegenheid zouden krijgen om een gemeente te mogen leiden. Ik verlang ernaar dat we als gelovigen gevormd zullen worden tot een gemeente waar we bereid zijn om naar elkaar te groeien in vertrouwen, openheid, oprechtheid, kwetsbaarheid, nederigheid, dienstbaarheid… net zoals onze Meester Jezus.

Een gemeente waar we telkens weer bij de voeten van Jezus elkaar mogen ontmoeten, niet alleen om Hem te dienen maar ook elkaar. Niet alleen voor 2 uren op een zondagochtend, maar waar we elkaar willen dienen 24/7. Niet alleen wanneer we happy in ons vel zitten, maar ook in onze worstelingen en pijn willen we er voor elkaar zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat onze Vader Zichzelf en Zijn karakter aan ons door elkaar heen wil laten zien. Hij wil ons bemoedigen, aansporen, zegenen e.d. door jou en door mij. Wij mogen dit namens Hem doen want Hij heeft onze medewerking nodig.

De nieuwsbrief is niet alleen bedoeld om activiteiten mee te delen. We kunnen ook via de nieuwsbrief gebedspunten van en voor de gemeenteleden delen (bv. lichamelijke klachten/pijn, ziekten, ontmoedigingen, verdriet of zorgen). Natuurlijk zijn sommige gebedspunten niet geschikt om te delen via de nieuwsbrief, maar deel ze wel met een broer of zus. God heeft niet bedoeld dat we alles zelf moeten oplossen, Hij wil juist dat we als gelovigen elkaar helpen.

Mogen wij als broers en zussen jouw gebedspunten meedragen? Mogen wij voor en met jou samen tot onze Vader naderen in gebed?

“Verblijdt u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houdt u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.” (Rom.12:15,16)

“En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.”
(1 Kor. 12:26,27) 

“Bemoedig elkaar daarom, en bouw elkaars geloof op…”. “En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben.”
(1 Thess. 5:11, 14)

Verbonden in Jezus,
Sharlene.

Van de kosters

Het komt regelmatig voor dat jullie bij het verlaten van de Rientjes Mavo iets vergeten mee te nemen. Bijna even zo vaak wordt de koster gevraagd terug te gaan naar de school zodat het goed kan worden opgehaald. Tegenwoordig wonen er kosters in Kockengen en Loosdrecht dus “even” terug naar de school is alleen aan de orde in een zéér bijzonder geval. Als het voor de koster duidelijk is dat iets van één van jullie is en het betreft b.v. een portemonnee met pasjes of telefoon zal hij dit meenemen en kan dit in overleg bij hem thuis worden opgehaald. Andere achtergelaten goederen (jas, vest, shawl etc) waarvan het duidelijk is dat het van één van jullie is, worden in de school opgeborgen en kunnen jullie bij een volgend bezoek terugkrijgen. Wij rekenen op jullie begrip hiervoor.

Quote

God kent geen problemen, alleen plannen (Corrie ten Boom).

Diensten

  Vandaag Volgende week
Leiding Hein Hüpscher Rob van der Veen (avondmaal)
Spreker Jaroah Haumahu Hein Hüpscher
Zangleiding Myranda van der Veen Conny Ammerlaan
Koster Martin van der Ham
06-24425567
Willem van Woudenberg
06-12868555
Collecte Eigen gemeente Eigen gemeente

Hartelijk gefeliciteerd

26 jan Hellen van Buiten
 29 jan Wiebe Boverhoff

Agenda

Nieuwsbrief

Verzoeken tot plaatsing van berichten kunt u sturen naar reinierreumer@gmail.com.