Goede Vrijdag

Aanstaande vrijdag 19 april staan christenen over de hele wereld stil bij het feit dat Jezus Christus kwam als hun Redder en wat Hij voor hen deed toen Hij aan het kruis stierf voor de zonden van de wereld. Voor ons is deze dag, Goede Vrijdag, enorm belangrijk. Het is een zegen dat we in ons land de vrijheid hebben om Goede Vrijdag te vieren.

Deze dienst zal om 19.30 uur beginnen. We zullen met elkaar als Gods gezin de tijd nemen om Hem te bedanken voor het geweldige offer dat Hij voor ons bracht en  avondmaal vieren. Of je wel of geen deel uitmaakt van onze gemeente ben je van harte uitgenodigd om te komen.

Pasen

In de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15 vers 7, schrijft de apostel Paulus “En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden.”

Voor christenen is Pasen een zeer bijzonder moment om met elkaar uitbundig te vieren! We gaan samen de Vader danken voor de overwinning over de dood die onze Here Jezus behaald heeft door Zijn opstanding! Op zondag 21 april begint onze Paasdienst om 10.00 uur. Tijdens de dienst zullen alle kinderen in hun eigen kinderdiensten Pasen vieren op hun eigen manier! Je bent uitgenodigd om samen met ons dit feest te vieren!