Update project India, april 2017

Boycot Christelijke Hulporganisaties in India

Nadat de Indiase overheid had besloten de sponsorbijdragen aan meerdere Christelijke Hulporganisaties niet langer door te laten, zagen deze zich genoodzaakt hun werk stop te zetten. Volgens Gamaliel, de leider van het India project dat wij steunen, is angst voor evangelisatie de hoofdreden voor deze beleidswijziging. Hij is echter van mening dat deze tegenslag van tijdelijke aard is. In de Indiase Grondwet ligt Vrijheid van Godsdienst immers vast als een fundamenteel recht.

Het werk van Gamaliel in Bapatla gaat voorlopig gewoon door, hieronder een aantal van de projecten die hij runt, samen met zijn team:

Weeshuis

Onlangs is een apart gebouw voor meisjes in gebruik genomen. Dit naar aanleiding van veranderde regels op dit gebied vanuit de regering.

Family Support Program

Dit betreft hulp aan de allerarmsten – o.a. in de vorm van gratis voedsel, kleding, onderwijs en medische ondersteuning.

Cycloon-proof onderkomen

In 2016 heeft een cycloon veel schade aangericht in Bapatla. Besloten werd dat het tijdelijke onderkomen van oudere vrouwen, in een kerk, niet langer veilig was. Met Pasen dit jaar zijn ze daarom verhuisd naar een cycloonbestendig gebouw.

Straatevangelisatie

Om ook de wijdere omtrek te kunnen bereiken met het Evangelie zou Gamaliel graag de beschikking hebben over een bestelbusje. Het ontbrekende bedrag hiervoor bedraagt op dit moment €4350. Iemand een goed idee voor een inzamelingsactie?

En verder…

  • is er in januari weer een doopsessie geweest
  • is Gamaliels zoon Yoel Yacsi in februari getrouwd met Sadana. Zij doen nu een DTS (Discipelschap Training School) bij YWAM (Jeugd Met Een Opdracht)

Meehelpen?  

Onze gemeente collecteert met name tbv de lerarensalarissen, evangelisatieprojecten en het levensonderhoud van Gamaliel en zijn gezin (vrouw en twee zonen).

Er wordt drie keer per jaar gecollecteerd voor het India project; de tweede zondag van de maanden april, augustus en december. Geven kan contant of via een machtigingskaart. Een directe overschrijving op het rekeningnummer van de gemeente kan ook, onder vermelding van Project India, plus ev. het specifieke doel waaraan men doneert. (IBAN:  NL49INGB0005350628 t.a.v. CAMA Gemeente Maarssen)