Geven

Onze gemeente is afhankelijk van de giften van haar leden en anderen. U kunt ons steunen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer:

NL49 INGB 0005 3506 28 t.n.v. Cama Gemeente Maarssen.

Via deze rekening kunt u ook onze zendingsprojecten steunen.
Vermeldt u dit dan in de omschrijving.

Cama gemeente Levend Water te Maarssen maakt onderdeel uit van de Alliantie van Baptisten- en Cama-gemeenten (ABC-gemeenten). De ABC-gemeenten hebben een groepsbeschikking als Algemeen-Nut-Beogende-Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan onze gemeente aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting, volgens de voorwaarden die de belastingdienst daarvoor stelt.

Zie de ook de pagina met betrekking tot onze ANBI-Status.