Wat wij geloven

Wij geloven dat de bijbel is geschreven uit inspiratie door de Heilige Geest van God. Er staan geen fouten in. We erkennen daarom het gezag van dit Woord.

images

We geloven dat God een Drie-Eenheid is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Onze almachtige God heeft alles bedacht en geschapen. Hij voorziet ons van wat we nodig hebben. Hij heeft het eerste en laatste woord in deze wereld en daarbuiten. Hij is er altijd al geweest en zal er altijd zijn. Hij zegt wat Hij doet, en Hij doet altijd wat Hij belooft.

Mensen zijn van nature geneigd tot het verkeerde. Dat werd bij de allereerste mens al duidelijk; het is er sindsdien niet beter op geworden. Door onze slechte gedachten en daden ontstond er een verwijdering tussen ons en God. Die is namelijk een en al liefde en rechtvaardigheid. Zodoende moet Hij ons mensen wel veroordelen, al houdt Hij nog zoveel van ons. De oplossing voor deze nare situatie bedacht God zelf: Hij kwam als mens naar deze wereld, om onze straf op Zich te nemen. De Here Jezus Christus werd geboren uit Maria, zij was maagd. Jezus heeft in zijn leven nog nooit iets kwaads gedaan. Hij deed wonderen, maakte op een liefdevolle manier contact met mensen. Jezus liet ons zien, Wie God is. Uiteindelijk is Hij aan het kruis gestorven, terwijl wij mensen eigenlijk de dood verdienden. Hij stierf in onze plaats! Drie dagen na Zijn dood is hij opgestaan uit het graf en verscheen aan honderden mensen. Hij is na een paar weken naar de hemel gegaan, waar Hij het contact tussen ons en God mogelijk maakt. De Here Jezus zal hier weer terugkomen op aarde. Wanneer dat zal gebeuren weet niemand. Wij geloven, dat wanneer de Heer terugkomt, alle doden weer zullen opstaan. En dat God alles op aarde zal herstellen, zoals Hij het oorspronkelijk heeft bedoeld.

Wij geloven, dat Gods Heilige Geest ons verstand verlicht. Dankzij de Geest kunnen wij in God geloven en wedergeboren worden. De Heilige Geest woont vanaf onze wedergeboorte in ons. We horen vanaf dat moment bij de Gemeente van Jezus Christus en kunnen een leven gaan leiden wat is gericht op God. Onze Heer staat aan het hoofd van deze universele Gemeente en de leden laten zien en horen dat de God van liefde en rechtvaardigheid werkelijk leeft. Dat doen we door het Avondmaal samen te vieren, door als gelovige gedoopt te worden en door te vertellen Wie Jezus in ons leven was, is en zal zijn.

En dan nog even dit: wij geloven niet, dat deze universele Gemeente de plek heeft ingenomen van Gods volk Israël. God gaat Zijn weg met hen en wij geloven, dat het geestelijk en nationaal herstel van Israël zal plaatsvinden wanneer dit volk Jezus Christus als haar Messias erkent.