India

Zendingsproject in Bapatla, India: Gamaliel Kota

Update project India, april 2017

Boycot Christelijke Hulporganisaties in India

Nadat de Indiase overheid had besloten de sponsorbijdragen aan meerdere Christelijke Hulporganisaties niet langer door te laten, zagen deze zich genoodzaakt hun werk stop te zetten. Volgens Gamaliel, de leider van het India project dat wij steunen, is angst voor evangelisatie de hoofdreden voor deze beleidswijziging. Hij is echter van mening dat deze tegenslag van tijdelijke aard is. In de Indiase Grondwet ligt Vrijheid van Godsdienst immers vast als een fundamenteel recht.

Het werk van Gamaliel in Bapatla gaat voorlopig gewoon door, hieronder een aantal van de projecten die hij runt, samen met zijn team:

Weeshuis

Onlangs is een apart gebouw voor meisjes in gebruik genomen. Dit naar aanleiding van veranderde regels op dit gebied vanuit de regering.

Family Support Program

Dit betreft hulp aan de allerarmsten – o.a. in de vorm van gratis voedsel, kleding, onderwijs en medische ondersteuning.

Cycloon-proof onderkomen

In 2016 heeft een cycloon veel schade aangericht in Bapatla. Besloten werd dat het tijdelijke onderkomen van oudere vrouwen, in een kerk, niet langer veilig was. Met Pasen dit jaar zijn ze daarom verhuisd naar een cycloonbestendig gebouw.

Straatevangelisatie

Om ook de wijdere omtrek te kunnen bereiken met het Evangelie zou Gamaliel graag de beschikking hebben over een bestelbusje. Het ontbrekende bedrag hiervoor bedraagt op dit moment €4350. Iemand een goed idee voor een inzamelingsactie?

En verder…

  • is er in januari weer een doopsessie geweest
  • is Gamaliels zoon Yoel Yacsi in februari getrouwd met Sadana. Zij doen nu een DTS (Discipelschap Training School) bij YWAM (Jeugd Met Een Opdracht)

Meehelpen?  

Onze gemeente collecteert met name tbv de lerarensalarissen, evangelisatieprojecten en het levensonderhoud van Gamaliel en zijn gezin (vrouw en twee zonen).

Er wordt drie keer per jaar gecollecteerd voor het India project; de tweede zondag van de maanden april, augustus en december. Geven kan contant of via een machtigingskaart. Een directe overschrijving op het rekeningnummer van de gemeente kan ook, onder vermelding van Project India, plus ev. het specifieke doel waaraan men doneert. (IBAN:  NL49INGB0005350628 t.a.v. CAMA Gemeente Maarssen)


In de Zuid-Indiase staat Andhra Pradesh ligt het dorpje Bapatla. De armste mensen daar willen we graag ondersteunen en dat doen we samen met de stichting SalGO Assist in Engeland. Op hun website http://www.salgoassist.org vind je goede achtergrondinformatie.

In de afgelopen jaren hebben wij als CAMA-gemeente letterlijk ons steentje bijgedragen in de vorm van financiële steun bij de renovatie en uitbouw van een school. We sponsoren daar ook de leraren, en enkele evangelisatieprojecten.

De drijvende kracht achter meerdere opbouwprojecten in Bapatla is de Pinkstervoorganger Gamaliël. Hij begon met een heel klein team, al meer dan 15 jaar geleden, met de zorg voor 15 dakloze jongens en meisjes en een naaiklasje voor werkloze vrouwen. Met behulp van SalGO is deze hulp enorm succesvol uitgebouwd. Klik even door naar de powerpoint presentatie hieronder. Soms zeggen enkele beelden meer dan heel veel woorden.

India in een notedop (april 2015)

Ons gebed voor broeder Gamaliël is, dat de Here hem mag bevestigen in zijn goede en harde werk in Zijn Koninkrijk. We vragen u om met ons mee te bidden voor deze moedige en standvastige broeder en zijn familie. Financiële steun voor zijn prachtige projecten is meer dan welkom!