Israël

Onze gemeente steunt een kleine Messiasbelijdende gemeente in Israel:  Kehilat Haderech (de gemeente van De Weg). Deze gemeente is gevestigd in Karmiel (niet te verwarren met Carmel), gelegen in de regio Galilea in het noorden, tussen Haifa en het Meer van Galilea.


Yossi is een “Sabra”, geboren en getogen in Israel dus. Men noemt deze joden Sabra’s, omdat dit de naam is van een harde woestijnvrucht, met een zachte binnenkant. Zo zijn ze, die Israelieten: hard en weerbaar aan de buitenkant, maar met een groot en warm hart voor anderen. Yossi kwam tot geloof in 1983 toen hij in Engeland was. Enige jaren geleden werd hij, in gehoorzaamheid aan Gods leiding, voorganger van een gemeente in Karmiel. Hij is daar de herder over andere Israeli’s en veel kersverse  Russische immigranten.

Yossi heeft een groot verlangen om het evangelie de delen met zijn eigen mensen,  in de taal en context die zij het beste begrijpen. Dit zou heel makkelijk moeten zijn, omdat het Oude Testament in het Hebreeuws is geschreven, maar het is ook een echte uitdaging. De meeste Israeli’s zijn er van overtuigd, dat Jezus (Yeshua in het Hebreeuws) helemaal okee is voor de niet-joden, maar dat Hij beslist niet voor Israeli’s naar de wereld kwam.

Wij bidden voor Yossi en deze gemeente, dat de Heer wil doorgaan met het openen van deuren om meer mensen te bereiken met het evangelie. We bidden dat, wanneer de tijden moeilijk zijn, meer en meer mensen de God van hun voorvaderen zullen gaan zoeken en honger zullen krijgen naar het Woord van God. Dat zij de verlossing zullen gaan ervaren van hun gezegende Messias: Jezus.

Naast gebed willen wij deze moedige gemeente ook financiëel ondersteunen, zodat zij ook met hulp en bijstand aan anderen de liefde van Jezus kunnen uitdragen.