Roemenië

Salard, Roemenië  – René en Clara Timmer

In Salard, een dorp in Roemenië, wordt de zigeuner bevolking en dan met name kinderen, alleen staanden, weduwen en wezen veelal aan hun lot overgelaten.

Ze hebben te weinig eten, nauwelijks scholing, kunnen medicijnen vaak niet betalen en de behuizing is vaak werkelijk erbarmelijk. Ouders wonen met hun kinderen vaak in één en dezelfde zeer ongezonde ruimte. Deze mensen voelen zich verschopt en de kinderen hebben weinig hoop voor de toekomst, als hun de kans niet geboden wordt van b.v.een goede school opleiding.

In 2006 hebben René en Clara Timmer uit Maarssen samen met vele vrijwilligers een school-clubgebouw geplaats op een stuk aangekochte grond direct naast de zigeunerwijk. Elke middag is de school open en wordt er naast een lekkere lunch onder andere huiswerkbegeleiding gegeven voor kinderen die wel naar de dorpsschool gaan maar heel lage resultaten behalen. Thuis is er meest geen stimulans en op school worden ze duidelijk gezien als minder waard. Ook is er les voor kinderen die nergens heen gaan en dus net als hun ouders als analfabeet opgroeien. Dit scholingsproject is gegroeid en er maken nu zo ongeveer 50 kinderen gebruik van deze scholing. En de resultaten mogen gezien worden.

Verder wordt het clubgebouw ‘kamavtut” genoemd (betekent; ik hou van jou) voor vele andere ontmoetingen zoals jeugdavonden op elke vrijdagavond. Ook wordt er 2 x in de maand een warme maaltijd gekookt door een aantal vrouwen die heerlijk kunnen koken. Hiervoor worden kinderen uit de buurt uitgenodigd die hier dankbaar gebruik van maken. Vaak schuiven ook nog wat ouderen of alleenstaanden aan en is het elke keer eigenlijk weer een feestje.  Voor ouderen, die dus veelal analfabeet zijn, wordt er ook scholing aangeboden. Verder zijn er voor noodgevallen altijd wel wat hulpgoederen aanwezig en wordt er ook voor de mensen in echt moeilijke situaties soms medicijnen gekocht en/of naar ziekenhuis in de grote stad gereden. Er zijn ook wat weduwen met kind(deren) voor wie het brood bij de bakker betaald wordt. Verder is er voor noodgevallen nog wat stookhout voorziening voor in de koude winters.

Een aansprekend project in een van de voorgaande jaren was het “Laarzen en Kaarsen” project. Wat een feest voor de kinderen van Salars,om waterdichte winterlaarsjes te krijgen, en kaarsen voor in huis.